Heppakerhot ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta

NUORTEN HEPPAKERHOT


Heppakerhot ovat AVI:n tukemia ja matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla 
mukaan. Toiminta sopii kaikenlaisille nuorille sukupuolesta riippumatta. 

Osallistuakseen ei tarvitse etukäteen tietää 
mitään hevosista, eikä osata ratsastaa. Hep-
pakerho on kuitenkin hyvä lisä myös ratsas-tusharrastuksen tueksi. Kerhon tavoitteena 

on tuoda hevosharrastus mahdolliseksi 
useammille nuorille, sekä tuoda tutuksi luon-
toa ja Greencare ajattelua.  Kerhossa harjoi-
tellaan hevosen käsittelytaitoja, hevostarvik-
keita ja niistä huoltapitämistä, hevosesta huoltapitämistä, sekä samalla niin tunne- kuin ryhmätyötaitoja. Hevosen avulla kerrotaan 
arjen rytmittämisestä, liikunnan, levon ja ravinnontarpeesta. Opettelemme toimimaan hevosystävällisesti ja tunnistamaan hevosen tunnetiloja. Nuoret oppivat pitämään huolta hevosista ja niiden elinympäristöstä, sekä turvallisuudesta. Edistetään lasten ja nuorten 
taitoja toimia eläinten kanssa ja sekä heidän osallisuutta.  

Kerhossa hoidetaan, harjataan ja harjoitellaan hevosen kanssa kulkemista, sekä opitaan pe-rustietoa hevosen käyttäytymisestä. Saatam-
me käydä hevosen selässä, mutta hevostaito-
jen oppiminen on kerhon pääasiallista toimin-
taa. Ryhmässä voi suorittaa mini- ja /tai perushoitomerkin oman taitotason mukaan. 
Jos haluat suorittaa virallisen merkin tulee 
sinun olla jonkun SRL seuran jäsen. Suorituk-
sesta saa joka tapauksessa diplomin, eikä 
merkin suorittaminen ei ole pakollista.  

Koronan vuoksi rajaamme ryhmät 10 henkilöön.  
Ryhmät kokoontuvat lauantaisin klo 17-18.30. 

Parillisilla viikoilla : 7-9 -vuotiaat  
14.8, 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 
20.11 (4.12 ei ole) ja 18.12 
Kerhoa ohjaa: 
SRL:n hevoskerho-ohjaaja Saana Aho


Parittomat viikot: 9- 13 vuotiaat 
21.8, 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 
27.11 ja 11.12 
Kerhoa ohjaa : 
SRL:n hevoskerho-ohjaaja Nelly Kivilä


Ilmoittautumiset täältäNEPSYJEN HEPPAKERHO


Lapsille joilla on joku neuropsykiatrinen  erityisyys, kuten autisminkirjo, ADHD/ADD, tourette, tai haasteita tunteidensäätelyssa tai vuorovaikutuk-sessa. 

Heppakerho sopii kaikenikäisille lapsille, eikä tarvita aiempaa kokemusta. Kerhossa opetellaan hevos-taitoja, kuten hevosen hoitamista, harjaamista, ruokkimista, varusteiden huolenpitoa ja taluttamista. Teemme erilaisia tallitöitä, talutamme ja kokeilemme ratsastusta, sekä poniagilityä, keppihevosesterataa sekä leikitään. Harjoittelemme hevosen avulla arjen taitoja, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja niin hevosten ja kuin muiden ryhmäläisten kanssa. Jokaisella kerralla täytetään tallipäiväkirjaa ja arvioidaan myös omaa toimintaa. 

Kerhoon mahtuu 4-6 osallistujaa

Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen sunnuntaina (paitsi 5.12) klo 14-15
15.8, 29.8, 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 23.11 ja 19.12

Heppakerhoa ohjaa Mari Lieskoski, (SRL hevoskerho-ohjaaja, Yhteisöpedagogi, Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, Neuropsykiatrinen valmentaja). Ryhmässä on myös kerhoavustajat. 

Vanhemmat tai oma avustaja voivat halutessaan olla mukana kerhossa. 


Pari paikkaa jäljellä! Vielä voi ilmoittautua!

Ilmoittautumiset täältäVapaaehtoistoiminta

Seuratoimintaan tarvitaan paljon vapaaehtoisia, jotta homma pyörisi. Vapaaehtoistoiminta on myös mukava tapa harrastaa hevosia. Tarvitsemme vapaaehtoisia niin kilpailujärjestelyihin, kuin heppakerhojen ohjaamiseen, sekä seuran muun toiminnan pyörittämiseen vaikkapa hallituksessa. Vai haluatko järjestää tai olla mukana järjestämässä tapahtumaa tai heppareissua. Kaikille kyllä löytyy keinoja osallistua toimintaan. 

Ilmoittaudu mukaan! 

Ilmoittaudun vapaaehtoiseksi

Olen